Website online!

Het is zover! Onze website is klaar en online! En wat zijn we er trots op. Vele uren hard werk hebben gezorgd voor een perfect resultaat. De uitstraling van de jaren 80 en 90, waar Hete Hits ook voor staat! Blijf ons de komende tijd volgen, er staan nog leuke dingen op de planning.

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw suggestie

Wij zenden geen reclame uit! Maar zijn afhankelijk van sponsoren die ons goed gezind zijn.
Wil je ook een bijdrage leveren om Hete Hits reclame vrij te houden?
Stuur ons dan een bijdrage via PayPal!

Vind ons op social media
processed by stereotool processed by stereotool
naar boven